Victor Muller probeert achter de rug van de curator om de schuldeisers van Spyker met een schijntje af te kopen en krijgt daarom een aangifte van faillissementsfraude aan zijn broek.

Dit is een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas

Never a dull moment met Spyker en zijn flamboyante CEO, dat wisten we. Muller verwerpt de beschuldigingen en claimt dat hij al een heel eind op weg is om de schuld af te betalen. 

Victor Muller probeert de schuld van de in faillissement verkerende sportwagenmerk Spyker stukje bij beetje af te lossen door schuldeisers individueel een crediteurenakkoord aan te bieden. Hij doet de schuldeisers van de failliete entiteiten Spyker NV en Spyker Services BV echter een minder gunstig voorstel dan in de eerdere overeenkomst van curator Dennis Steffens met Spyker-topman Muller uit 2021 die voorziet in 100% terugbetaling van de schuld van ruim 1,5 miljoen euro. Met zijn handelwijze benadeelt Muller de schuldeisers op een manier die strafbaar kan zijn. Steffens gaat aangifte doen van faillissementsfraude, zo blijkt uit een brief van de curator aan tientallen schuldeisers van Spyker en die in handen is van Autoblog.

In de oorspronkelijke overeenkomst die curator Steffens met Muller sloot in 2021 beloofde Muller een akkoord waarin hij alle schuldeisers voor  100% schadeloos zal stellen. Dat is tot nu toe niet uitgevoerd, ondanks herhaalde verzoeken van de curator en evenzovele – loze – herbevestigingen van Muller. Het lijkt er nu op dat Muller achter de rug van de curator om de eerdere afspraken doorkruist en tot een nieuw crediteurenakkoord met schuldeisers probeert te komen waarbij hij de schuld niet volledig terugbetaalt.

Bronnen vertellen Autoblog dat het voorstel van Muller aan zijn schuldeisers verre van genereus is: aan sommige is 75% van hun schuld aangeboden, aan andere 50% of slechts 10%. Dat is in het nadeel van de schuldeiser en mag niet volgens de faillissementswetgeving.

Er zou zelfs sprake kunnen zijn van faillissementsfraude en dan komen we op het terrein van strafrechtelijke handelingen: “het benadelende handelen [is] mijns inziens niet alleen onrechtmatig, maar zeer wel mogelijk ook strafbaar […]. Ik zal hier dan ook aangifte van moeten doen”, aldus de curator in zijn brief.

Strijdig

Spyker-CEO Muller probeert met behulp van een investeerder voor een fractie van het werkelijke bedrag de schuld af te kopen bij de schuldeisers die nog geld krijgen van Spyker. Het benadelen van schuldeisers is een ernstige zaak, zegt curator Dennis Steffens desgevraagd tegen Autoblog.

Wat Muller nu aan het doen is, is volgens Steffens strijdig met de eerder gemaakte afspraken, waaronder de hoogte van de aflossing en het pandrecht van het intellectueel eigendom. “U als crediteur(en) wordt door deze handelswijze mogelijk ernstig benadeeld”, valt in de eerdergenoemde brief aan schuldeisers te lezen. Steffens bevestigt inhoud van deze brief.

Aan ambities heeft het nooit gelegen bij Spyker. Je zou zeggen dat de extroverte en flamboyante ontwerpen kunnen wedijveren met die van Zagato. Welnee, Zagato gaat nog even een stapje of 3 verder en dat hebben ze ook gedaan met de Spyker C12 Zagato. Een bloedmooie auto is het niet, alhoewel je de C12 Zagato in het echt moet zien om ‘m goed te kunnen waarderen.

Strijdbaar

Gevraagd om een reactie toont Muller zich zoals altijd strijdbaar: “We werken conform alle regels.” Muller specificeert dat het in deze zaak alleen om het faillissement van Spyker Services BV gaat: “We zijn aan het betalen en hebben al 700.000 euro betaald als het gaat om Services. De Belastingdienst is een paar weken geleden betaald. We zij er bijna uit.“

De entiteit Spyker NV valt daar niet onder. “Dat ligt juridisch lastiger”, zegt Muller. “De NV heeft weinig schuldeisers, maar het is ingewikkelder.” Daarover zegt Muller graag in overleg te willen gaan met de curator, want volgens Muller wil zijn investeerder ook daar de schulden van gaan afbetalen. Muller noemt geen naam of bedragen, maar zegt wel dat het een Nederlandse partij is. Curator Steffens heeft nog niet gereageerd op deze uitspraken van Muller.

hoogtepunten uit Spyker historie

Merkrechten verkopen

Steffens spant zich nog altijd in om de bestaande overeenkomst met het 100%-crediteurenakkoord uitgevoerd te krijgen. Eerder heeft Steffens al aangegeven dat hij de merkrechten en ander intellectueel eigendom van Spyker gaat verkopen als de schuld van zo’n 1,5 miljoen euro niet volledig wordt voldaan. Er rust pandrecht op dit eigendom. Bij het niet voldoen van de schuld conform de afspraken kan de curator de merkrechten en het intellectueel verkopen om met de opbrengst de crediteuren schadeloos te stellen, zo hebben we eerder uitgebreid beschreven op Autoblog. De voorbereidingen voor zo’n verkoop zijn al een tijdje gaande en in de brief stelt Steffens dat hij “de verpande intellectuele eigendomsrechten op korte termijn” zal gaan verkopen.

Faillissement opheffen

Zelfs al zou Muller de meerderheid van de crediteuren meekrijgen met zijn voorstel, dan is het niet zeker of dat standhoudt bij de rechter. Want als er zo’n akkoord bij de rechter wordt neergelegd met als doel het faillissement af te wikkelen, terwijl dit andere, bestaande lopende overeenkomsten schendt, dan zal de rechter zo’n akkoord mogelijk niet accepteren. Dat stelt een jurist met kennis van het faillissementsrecht.

Als Muller er wel in slaagt om de schulden af te lossen middels akkoorden met de meerderheid van de schuldeisers, en de rechter accepteert dat wel, dan zou dat kunnen betekenen dat het faillissement kan worden opgeheven en dat alle eigendom van Spyker terugvalt in de handen van Muller en diens huidige investeringspartner. Als de faillissementsprocedure zo zou aflopen, dan zou Muller zich wederom de ultieme overlevingskunstenaar tonen. De rode draad is dat Muller koste wat het kost wil voorkomen dat Spyker uit zijn handen valt. Hij wil nooit ofte nimmer opgeven.

De afwikkeling van het faillissement van Spyker is intussen een langslepende kwestie geworden. Lees hieronder de eerdere, uitgebreide artikelen op Autoblog over deze faillissementszaak.

Spyker bestaat ondertussen alleen nog op papier. De sportwagenfabrikant heeft geen productielocatie, personeel, onderdelen en gereedschappen meer. Die zijn in een eerder stadium al ontslagen, verkocht of verdwenen. Er zijn alleen nog merkrechten en intellectueel eigendom en dat kan curator Steffens verkopen als Muller het 100%-crediteurenakkoord niet nakomt. 

Spyker saga: Hoe zat het ook alweer?

Alle ontwikkelingen rondom Spyker zijn aan bod gekomen op Autoblog. Heb je iets gemist in deze langlopende soap? Schroom niet terug te lezen in één van de vele bijdragen.

Curator Spyker constateert paulianeus (lees: strafbaar) handelen (2023)

Spyker nu écht in de verkoop, Muller heeft niet betaald (2022)

Spyker keert terug in 2022 (2021)

Spyker-saga duurt voort: voorbereiding verkoop kost meer tijd (2021)

Victor Muller vindt geld voor Spyker maar nog niet genoeg (2021)

Erop of Eronder: flikt Victor Miller het voor de zoveelste keer? (2021)

Deadline voor Victor Muller: betalen of Spyker definitief kwijt (2021)

Dit artikel Aangifte tegen Victor Muller wegens fraude rond Spyker verscheen eerst op Autoblog.nl.