Ook bij het FvD vinden we stoere woorden in het verkiezingsprogramma 2023 over de positie van de auto.

Jazeker, het is verkiezingstijd. In november 2023 ‘mogen’ we weer naar de stembus om voor hopelijk de komende vier jaar een nieuw parlement te kiezen. En er valt op autogebied ook zeker wel iets te kiezen. De verschillende concept verkiezingsprogramma’s worden deze weken gepubliceerd en vervolgens moeten de leden van de verschillende partijen eerst hun stem laten horen alvorens die definitief worden. Want misschien zijn ze het er wel niet mee eens. Tenzij we het over het PVV verkiezingsprogramma hebben natuurlijk, daar bepaalt Geert het gewoon en doen we niet aan stemmen.

Oh en de nieuwe partij van Pieter Omtzigt: Nieuw Sociaal Contract. Die komen naar verluidt pas eind oktober met hun verkiezingsprogramma. Veel werk, al je meningen uittikken en converteren naar een pdf’je natuurlijk in je eentje.

Vindt de FvD de auto belangrijk?

Het programma van Hoop, Optimisme en Herstel noemt men het bij de FvD, het concept verkiezingsprogramma van de partij van Thierry.

Kijken we naar de zo mooi zakelijk geformuleerde Executive Summary in dit program dan zien we dat 1 van de 12 speerpunten van de partij luidt: ‘Nederland weer Mobiel’. En onder dat kopje wordt het als volgt in enkele volzinnen samengevat:

De maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 km/u en harder waar het kan. We schaffen trajectcontroles af en verlagen de accijnzen op benzine en diesel, evenals de bijtelling en de bpm. Autobezitters betalen slechts één keer wegenbelasting, ook als ze meerdere voertuigen hebben. Geen milieuzones meer in steden:
brandstofauto’s overal welkom.

FvD concept verkiezingsprogramma 2023

Waar de PVV mikt op een maximumsnelheid van 140 km/u laat de FvD het maximum nog even open. Met een vrolijke ‘harder waar het kan’ houden ze de deur open. The sky is the limit!

Autobelastingen en het FvD programma

Een opmerkelijke wens die we nog niet eerder ergens anders zagen, FvD vindt het onterecht wanneer iemand voor meer dan 1 auto wegenbelasting betaalt. Want je kunt immers maar in 1 auto tegelijk rijden volgens het verkiezingsprogramma. Hmm, dat zou wel een behoorlijke besparing kunnen zijn voor de lokale ‘katvanger’ met meerdere auto’s op zijn naam. Criminelen zijn natuurlijk ook kiezers. Net als autoverzamelaars overigens, want die zouden hier natuurlijk wel van profiteren.

In de Economie & Belastingen paragraaf vergeet het FvD de automobilist ook niet. Drie maal wordt er aan hem gedacht. De volgende wensen zijn in die paragraaf te lezen:

 • Onbelaste kilometervergoeding naar 30 cent per kilometer
 • Accijns op brandstoffen significant verlagen
 • Stoppen subsidie op elektrische auto’s

Overige autodromen van het FvD

Het kan maar duidelijk gesteld worden, net als in het programma van de PVV. Dat klimaatgezeur is onzin. Of zoals het FvD het in haar pdf stelt:

Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Het klimaat verandert altijd. Het was wat warmer op aarde in de tijd van de Egyptenaren en de Romeinen, er was opnieuw een piek in de Middeleeuwen, daarna was het een paar eeuwen wat kouder en sinds 1850 wordt het weer een beetje warmer op aarde: ongeveer één graad Celsius.

FvD concept verkiezingsprogramma 2023

Dus verwacht geen beleidsvoorstellen die rekening houden met klimaatverandering. Wat er wel te lezen valt zijn opvallend concrete voorstellen voor extra asfalt. Je zou bijna denken dat er een goede interne lobby heeft plaatsgevonden bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma. De pijlen van de FvD zijn gericht op de aanleg van de A8-A9, of zoals ze het zelf noemen, de ‘missing links’. In oostelijk Nederland moet de N35 een volwaardige snelweg worden: de A35.

Naast de al eerder genoemde snelheidsverhoging en de daarbij gewenste afschaffing van alle trajectcontroles is er in de specifieke Infrastructuur, verkeer& transport paragraaf ook nog keer ruimte om te ageren tegen de hoge autokosten. Hier geen Thierriaanse volzinnen maar gewoon wat zaken die tijdens de brainstorm waarschijnlijk geroepen werd van achteruit de Sociëteit.

Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok. Nederland niet langer duurste autoland van Europa.

FvD verkiezingsprogramma 2023

Waarvan akte!

De verkiezingsprogramma’s van de andere partijen

Ook geïnteresseerd in de mening van de overige partijen in hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van november 2023?

 • BBB: Snelheidslimiet moet weer terug naar 130!
 • PVDD: Minder auto’s en vooral minder SUV’s
 • Volt: Terug naar 120 km/u als 80% van de auto’s elektrisch is
 • PVDA-GL: Minder gebruik privéauto en sneller rekeningrijden invoeren
 • CDA: Rekeningrijden niet op het platteland
 • SP is tegen rekeningrijden en voor goedkope EV’s
 • VVD: accijns omlaag en kilometervergoeding omhoog!
 • PVV: 140 km/u en geen rekeningrijden

Dit artikel FvD: kwartje van Kok terug + 1 keer wegenbelasting per persoon verscheen eerst op Autoblog.nl.