Een functionele test is een test waarbij software wordt gecontroleerd op zijn werking. Hierbij wordt de kwaliteit gecontroleerd en gekeken of er eventuele fouten in de software zitten. Een Functionele test uitvoeren is anders dan een niet-functionele test uitvoeren. Een niet-functionele test richt zich voornamelijk op de applicatie als geheel. Het kijkt dus hoe de software werkt in bepaalde situaties. Er wordt gekeken of de software goed genoeg werkt om goed te functioneren.

Verschillende soorten functionele tests

 

Dit staat in tegenstelling tot een functionele test. Bij een functionele test wordt er namelijk gekeken of de software functioneert volgens de vooraf aangegeven functies, voor Veilige industriële automatisering bijvoorbeeld. Maar hoe gaat een functionele test eigenlijk in zijn werking?

 

Voordat aangegeven kan worden hoe een Functionele test uitvoeren in zijn werking gaat is het eerst van belang aan te geven dat er verschillende soorten functionele tests bestaan. Een ding hebben ze allemaal gemeen, ze trachten allemaal de kwaliteit software te leveren die jij wenst. Elke test benadert de software anders en checkt de software op een andere manier. Zo kunnen we bijvoorbeeld unit testing en smoke testing onderscheiden. Unit testing gebeurt meestal door de codes te testen op compleetheid en methode. Deze controle wordt meestal uitgevoerd door de softwareontwikkelaars zelf.

 

Voor Veilige industriële automatisering wordt echter bijvoorbeeld ook smoke testing gebruikt. Deze variant is erop gericht te testen of alle basis functies correct werken. Er zijn dus veel verschillende soorten functionele testen en deze gaan ook allemaal anders in zijn werking, daarom is het belangrijk het onderscheid te maken.

Proces van een functionele test

Het proces van een functionele test bevat meestal een viertal stappen. Een Functionele test uitvoeren begint meestal met een test scenario, wat wordt de software geacht te kunnen en hoe zou het testen dan moeten verlopen. Hierna vindt meestal de testcase plaats. Hoe gaat de data getest worden en wat verwachten we hiervan zijn de vragen die tijdens dit gedeelte van de test beantwoordt dienen te worden.

 

Na deze stappen vinden de tests zelf plaats. Alles wordt aangesloten en de tests worden uitgevoerd en gekeken wat daar uitkomt. Hierna wordt alle data samengevoegd en gekeken naar de resultaten van de tests, wat kwam er uit en wat was er te zien in de tests. Functioneert alles goed, of zitten er nog eventuele fouten in? Op deze manier kan een Veilige industriële automatisering of alle andere software dus gecontroleerd worden op een juiste werking.

Lage Hoek Foto Van Kerncentrale Gebouwen Die Rook Uitzenden